UNGMODs - Ungas multimodala gestaltning

Projektet UNGMODs är avslutat och bloggen inte längre online

Projektets slutrapport som pdf
Ungas multimodala gestaltning – hur digitala medier används för uttryck och reflektion